Akční plán: seznam úkolů na rok 2021

Co to vlastně je akční plán a proč se o něm vůbec mluví? Ačkoli toto sousloví není na první pohled i poslech zrovna atraktivní, skrývá za ním vše, co Poruba pro tento rok chystá. A že toho je!

Jsou úřady a organizace, které vytvářejí strategie a koncepce jen proto, aby je měly na papíře. Poruba k nim rozhodně nepatří. Má vlastní strategický plán a k němu každý rok i konkrétní seznam toho, co má na daný rok v plánu. Tento seznam se jmenuje akční plán.

„Je to klíčový strategický dokument, který konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030. Zahrnuje konkrétní seznam projektů a akcí, které budeme letos dělat, a je určen jako pomocník obyvatelům Poruby. Dozví se v něm vše podstatné o tom, jak obvod naplňuje to, co ve strategickém plánu označil za priority,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Poruba vytvořila akční plán už potřetí. A jak se dařilo naplňovat ty předcházející, třeba ten za rok 2020? „Převážnou většinu úkolů se daří průběžně plnit a posouvat. I když nám do toho velmi zásadně vstoupil covid. Některé akce měly kvůli řadě omezení zpoždění, jiné se třeba v původní podobě neuskutečnily. To je případ festivalu Cirkulum. Jsme rádi, že nakonec se nám povedlo zorganizovat alespoň Sdílko, i když v jiném termínu, než jsme plánovali. Akční plán obsahoval projekty, které jsme zdárně dokončili. To jsou například první etapy výstavby Domu s pečovatelskou službou (DPS) Harmonie anebo rekonstrukce ulice Gustava Klimenta. Některé projekty mají přesah do dalších let a teprve je budeme dokončovat,“ řekla starostka.

Akční plán na letošní rok obsahuje pětaosmdesát projektů, 58 z nich je víceletých a celá třetina úkolů je úplně nových. Převažují ty neinvestiční, které mají například zefektivnit chod úřadu. Tam patří třeba digitalizace činností úřadu, která by měla umožnit Porubanům, aby většinu toho, co po úřadu potřebují, vyřídili elektronicky z domova. Běžného člověka ale zajímají spíše investiční projekty. Těch je v plánu devětatřicet.

„Akční plán se týká celé Poruby, a tím pádem i akcí, kde je obvod investorem jen částečně nebo vůbec. Takže jeho součástí je i dokončení rekonstrukce Domu kultury Poklad. Ta by měla být dokončena v polovině roku 2021 a Porubané tak budou mít opět k dispozici důstojný stánek, kam budou chodit za kulturou. Z našich projektů skončí druhé etapy stavby DPS Harmonie a rekonstrukce ulice Gustava Klimenta. Zásadní bude začátek rekonstrukce Oblouku. Důležitou součástí je i projekční činnost – abychom měli připravené projekty taky na další roky. Letos budeme projektovat například revitalizaci „Floridy“ na Hlavní třídě a polopodzemní parkoviště na Budovatelské ulici,“ dodala Lucie Baránková Vilamová.

Aktuální akční plán pro tento rok je – stejně jako ty minulé – zájemcům k dispozici zde.