Veřejné projednání se poprvé uskuteční online

  • Úvod
  • Novinky
  • Veřejné projednání se poprvé uskuteční online

Poruba s veřejností projednává všechny důležité projekty. Přesto ji nyní čeká premiéra. Poprvé se kvůli protipandemickým opatřením akce uskuteční online. Projednání Návrhové studie VIII. stavebního obvodu a Nového Pustkovce se uskuteční v úterý 19. ledna v 16 hodin.

Na jaře a v létě Poruba sbírala veškerá dostupná data týkající se VIII. stavebního obvodu a Nového Pustkovce. Ptala se lidí, co se jim tam líbí a co by chtěli změnit. Hovořila i se zástupci spolků, klubů a dalších organizací, které v lokalitě působí. Data předala projektantům ze společností MS plan a Technoprojekt, kteří vytvořili návrh, jak by se místo mohlo v budoucnosti proměnit. A ten teď bude představen veřejnosti.

Bohužel současná protiepidemická opatření neumožňují, aby se uskutečnilo klasické veřejné projednání. Proto zástupci obvodu a zhotovitelé představí studii online v úterý 19. ledna v 16 hodin na facebookovém a youtubovém profilu městského obvodu Poruba.

Poruba seznámí veřejnost s výsledky analytické části a návrhem změn v lokalitě. Lidé se mohou projednávání zúčastnit i aktivně a své poznámky a postřehy mohou psát do komentářů pod vysíláním.

Návrhy si lidé mohou prohlédnout i v předstihu. Od pondělí 18. ledna najdou zájemci panely s grafickými výstupy u Duhy a u obchodního centra v Novém Pustkovci. K dispozici jsou i zde.

Návrhová studie VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce je rozvojovým materiálem veřejného prostoru řešeného území. Vychází z analýzy současného stavu lokality a skutečných potřeb místních obyvatel a institucí. Je materiálem, z něhož budou vycházet veškeré úpravy, opravy a investice v území.

Studie obsahuje analytickou a návrhovou část. Analytická část vyhodnocuje současný stav lokality z pohledu zeleně, dopravy a veřejného prostoru. Návrhová část studie řeší výhledový stav veřejného prostoru VIII. stavebního obvodu a lokality tzv. Nového Pustkovce, doporučuje také zásahy a opatření k udržitelnému rozvoji veřejného prostoru lokality.

K veřejnému projednání se můžete připojit na:

- Facebooku 

- YouTube