Jiné možnosti zapojení

Setkání nad mapou

Zhodnocení současného stavu konkrétně vymezeného území a zjišťování potřeb občanů, kteří jej využívají. Výstupy jsou použity pro plánování úprav tohoto veřejného prostoru.

Výstava ve veřejném prostoru

Výstava představuje architektonické návrhy obyvatelům na místě, ke kterému se váže nebo při jiné vhodné příležitosti. Náměty jsou doplněny o výstupy z akcí, do kterých se zapojila veřejnost.

Workshop

Pracovní setkání s odborníky, při kterém jsou řešeny praktické problémy v konkrétní lokalitě společné všem přítomným.

Kulatý stůl

Otevřená diskuze mezi zástupci určitých skupin, kde je cílem zmapovat danou problematiku, případně dospět k dohodě o možných řešeních. Výstupem může být návrh kroků, které povedou k realizaci navrženého řešení.

Komunitní vycházka

Procházka konkrétním územím s občany (rezidenty) a identifikace hlavních problémů hned na místě.

Konzultační stánek

Prezentace projektů nebo záměrů ve veřejném prostoru, ke kterému se mohou obyvatelé vyjádřit, popř. prodiskutovat s odborníky (architekti, zahradníci, krajinní inženýři, apod.) nebo se zástupci obvodu přímo na místě.

Součásti této prezentace může být i vyplňování dotazníků či zakreslování do slepé mapy.