Prostor u Floridy projde proměnou

Porubská Hlavní třída je obdobou slavné pařížské Champs-Élysées. V jejím středu je kruhový objezd, jehož okolí se dočká zajímavé proměny. Tu městský obvod Poruba společně s architekty představil 22. ledna veřejnosti.

Místo, které je jakýmsi hypotetickým centrem Poruby, nemá žádné speciální jméno. Ale stačí říct: „Sejdeme se u Floridy (u rondlu, kruháče, pódia či u Lenina),“ a všichni Porubané vědí,  kam mají jít. Lokalitou denně procházejí tisíce lidí a od jara do podzimu se tam koná spousta sportovních, vzdělávacích a společenských akcí. Je to prostor, který by měl sloužit i k odpočinku – je tady řada laviček a stinných míst, kde by se dalo příjemně relaxovat.

„Taková lokalita by měla být výkladní skříní Poruby, což bohužel momentálně nesplňuje. Zaslouží si proměnu, která z něj udělá atraktivní místo, kam budou chodit lidé nejenom na akce, ale jen tak si třeba posedět a pobavit se. Dnes to není ani park ani náměstí a my bychom chtěli, aby se okolí změnilo v reprezentativní střed Hlavní třídy,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová

Chystaná proměna vychází z analýzy území, kterou si Poruba nechala udělat v roce 2016. Ta vedle odborného vyhodnocení obsahuje i postřehy a názory laické veřejnosti, která prostor využívá. „Navíc jsme se na schůzkách ptali na názor i obchodníků z okolí a lidí, kteří u Floridy pořádají kulturní a společenské akce. Návrh, který jsme veřejnosti představili, z těchto podnětů vychází a lokalitu řeší komplexně. Chtěli jsme, aby architekti prostor, který je dnes roztříštěný, logicky rozdělili. A to se podle mě povedlo, protože navržený dřevěný ochoz tvoří právě takové rozhraní mezi parkem a náměstím, tedy místem, kde se lidé mohou shromažďovat,“ poznamenala starostka.

Návrh vytvořili architekti z Projektstudia EUCZ a dřevěný objekt v něm tvoří dominantní prvek. „Je to zastřešený, ale venkovní a otevřený prostor s veškerým potřebným zázemím pro všechny generace. Navíc vytváří sekundární patro, díky čemu Poruba získá jakousi stezku nad zemí a také tribunu pro nejrůznější akce,“ řekl architekt David Kotek z Projektsudia EUCZ.

Centrální dřevěný zastřešený prostor bude mít multifunkční využití. „Bude to nejenom kryté místo pro veřejnost, které poskytne v létě potřebný stín. Budou v něm i toalety, zázemí pro maminky s dětmi, pro pořadatele akcí, může tam být galerie, konat se koncerty, workshopy, divadelní představení nebo třeba sportovní akce. Jsem rád, že se nám podařilo využít také stromy, které prorůstají konstrukcí,“ dodal David Kotek. Výstavbou ochozu se zázemím ale proměna nekončí. Prostor dostane přírodní dětské hřiště, nový povrch, chybět nebudou ani vodní prvky a umělecká díla.

Lidé, kteří přišli 22. ledna do restaurace Skoč do Pole, aby se s návrhem seznámili, ho přijali pozitivně a měli jen dílčí připomínky, které se architekti budou snažit zakomponovat do konečného návrhu.

Prostranství u kruhového objezdu leží v pomyslném středu Hlavní třídy. Ta tvoří hranici několika porubských stavebních obvodů - prvního, druhého a třetího. Místo u Floridy je součástí třetího obvodu, který se začal stavět v roce 1958. Do zdejšího prostoru bylo umístěno několik uměleckých děl, která ulici i přilehlý parčík ozvláštnila. Dodnes se dochovala jen dekorativní stěna Vladislava Gajdy.

Další informace o projektu najdete zde.