Setkání s obyvateli Oblouku se uskutečnilo v porubském zámku

  • Úvod
  • Novinky
  • Setkání s obyvateli Oblouku se uskutečnilo v porubském zámku

Městský obvod Poruba odkoupil v říjnu podíl společnosti Residomo v Oblouku. Nově získal 128 bytových jednotek a s výjimkou č. p 500 majetkově scelil celou budovu včetně nebytových prostor.

Nájemníky Oblouku městský obvod 28. listopadu pozval na setkání do porubského zámku, kde jim místostarostové Jan Dekický a Miroslav Otisk společně se zaměstnanci úřadu představili plány, které Poruba s Obloukem a okolím má.

Místostarosta Jan Dekický popsal přípravy rekonstrukce. Projekční kancelář už je vybraná a do jara by měla být hotova veškerá dokumentace. Opravy budovy jsou plánovány s rezervou na rok a půl, v ideálním případě by měly být hotovy do roka. Nejzazší termín ukončení rekonstrukce je léto 2022.

Při opravách se počítá s nátěrem a opravou střechy, která bude zateplena, původní podobu získají sgrafita i další prvky, vyměněna budou okna, výtahy a společné prostory včetně sklepů. Chybět nebude ani vnitřní kamerový systém, který zaručí větší bezpečí v domě.

Místostarosta Jan Dekický ujistil všechny přítomné, že jejich smlouvy se měnit nebudou a platí v dosavadní podobě. Nájemné se bude zvyšovat maximálně o inflaci a v roce 2022 může vzrůst o uznatelné náklady na rekonstrukci.

Přítomným, kterých bylo asi padesát, byly představeny i plány na obnovu širšího okolí. Konkrétně plány na revitalizaci Zámeckého parku, ulice Gustava Klimenta a představena jim byla i Koncepční strategická studie I. stavebního obvodu.

Při diskuzi se lidé ptali především na detaily rekonstrukce, možnosti parkování, nájmy a zajímalo je i budoucí využití nebytových prostor, ve kterých by rádi viděli třeba prodejnu potravin, což by pomohlo především starším lidem. Otázky ohledně parkování zodpověděl místostarosta Miroslav Otisk. Zmínil se o odstavných plochách v docházkové vzdálenosti a plánu vytvořit příští rok aspoň dočasné parkoviště na místě, kde je nyní sběrna. Ta se bude v následujícím roce demolovat.