Veřejné projednání

Představení a diskuze závažných projektů a záměrů obvodu veřejnosti. Součástí projednávání je odborná prezentace záměru (projektu), prodiskutování jeho klíčových aspektů a shromáždění připomínek k návrhu jeho realizace.