Strategické dokumenty

  • Úvod
  • Strategické dokumenty

Milí Porubané,

vítáme Vás na webu, který informuje o řízení projektů v Porubě. Naleznete zde plány toho, jakým směrem se chce Poruba do budoucna rozvíjet, můžete se zapojit do příprav a spolurozhodování o dění v obvodu nebo se dozvědět, v jaké fázi realizace jsou jednotlivé projekty.

Samotný název FajnOVA Poruba mluví za vše. Poruba je opravdu fajn místo pro život a naším cílem je, abychom ho ještě zatraktivnili. Název zároveň odkazuje na to, že Poruba je součástí většího celku – města Ostravy. Rozvoj městského obvodu úzce souvisí s rozvojem statutárního města a strategický plán FajnOVA Poruba také vychází z FajnOVA – Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017–2023.

Na webu naleznete:

Více o strategickém plánu FajnOVA Poruba

Strategický plán FajnOVA Poruba je dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby. Vychází ze současného stavu a stanovuje směřování rozvoje městského obvodu do roku 2023. Strategický plán FajnOVA Poruba je připravován od roku 2017 v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. První verze plánu je k dispozici od června 2018. Nyní probíhá implementační (realizační) část strategického plánu, v rámci které byl vytvořen Akční plán pro rok 2019. Akční plán je klíčový strategický dokument, který konkretizuje schválený „Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030“.

Zapojování veřejnosti do plánování

Poruba se hlásí k místní Agendě 21, což znamená, že usiluje o udržitelný rozvoj obvodu s ohledem na budoucí generace. Mezi hlavní principy, které jsou uplatňovány, patří zapojování veřejnosti do všech aspektů života Poruby, tedy i do plánování rozvoje obce a tvorby strategického plánu.

Další koncepční dokumenty Poruby

Strategické a koncepční dokumenty statutárního města Ostravy

Webové stránky www.fajnovaporuba.cz a vznik strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 jsou podpořeny finančními prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba“, reg. č. : CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002887).

 

Jak se zapojit